Związek Biur Porad Obywatelskich

Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem organizacji pozarządowych założonym w 1998 r. w celu wspomagania rozwoju sieci Biur Porad Obywatelskich i poradnictwa obywatelskiego.