Podstawowe informacje o kursach

Związek Biur Porad Obywatelskich od 1998 roku zajmuje się działalnością szkoleniową skierowaną do doradców obywatelskich i organizacji pozarządowych. W 2018 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości został uznany podmiotem uprawnionym do prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz do wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Kursy doszkalające dostarczają wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznych aspektów związanych ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, w tym w szczególności doskonalenia umiejętności doradczych oraz zagadnień specjalistycznych dotyczących poszczególnych dziedzin poradnictwa. Każdy doradca obywatelski zobowiązany jest do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie, albo uzyskał zaświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności.

Kurs doszkalający obejmuje 8 godzin zajęć. Kursy prowadzone są metodami angażującymi słuchaczy. Prowadzący nie tylko przekazują wiedzę w formie wykładów, ale proponują ćwiczenia warsztatowe, symulacje porad, odgrywanie scenek, itp., aby wiedzę tę utrwalić. W obecnym stanie prawnym istnieje konieczność ukończenia części kursu doszkalającego w formie stacjonarnej. Kursy są przeprowadzone w formie hybrydowej: 4 godziny zdalnie i 4 godziny stacjonarnie.