Związek Biur Porad Obywatelskich

Jest ogólnopolskim stowarzyszeniem niezależnych organizacji społecznych założonym w 1998 r. w celu wspomagania rozwoju poradnictwa obywatelskiego w Polsce. Wspieramy sieć Biur Porad Obywatelskich, prowadzimy szkolenia i kursy, jesteśmy instytucją certyfikującą uprawnioną do nadawania kwalifikacji rynkowej włączonej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji „Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami”, dbamy o jakość pracy doradców obywatelskich wdrażając wspólnie opracowane zasady i standardy.

Szukasz wsparcia?

Możesz je znaleźć w Biurach Porad Obywatelskich w całym kraju.

Biura Porad Obywatelskich (BPO) zapewniają wsparcie w takich obszarach, jak: sprawy rodzinne, mieszkaniowe, prawo pracy, świadczenia i zasiłki, zadłużenie, dziedziczenie, sprawy uchodźców i cudzoziemców, samoorganizacja.

Kursy

Kursy Szkolenia

Szkolenie podstawowe w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz kursy doszkalające prowadzone przez ZBPO umożliwiają uzyskanie zaświadczenia i certyfikatów zgodnych z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. O terminach, programie, lokalizacji szkoleń, kosztach i sposobie rejestracji można się dowiedzieć więcej klikając w linki poniżej:

Kompetencje

Potwierdź kompetencje

Jako instytucja certyfikująca potwierdzamy także posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji wymaganych od doradcy obywatelskiego. Możesz uzyskać certyfikat przystępując do egzaminu na uzyskanie kwalifikacji wolnorynkowej  „Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami”.

LOGO

Misją ZBPO jest zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach, tak aby potrafili w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy, a także podejmować działania na rzecz pożądanych społecznie zmian. Zrzeszamy niezależne organizacje pozarządowe prowadzące Biura Porad Obywatelskich, dbamy o jakość porad, wspólnie opracowujemy standardy i zasady pracy. Szkolimy doradców obywatelskich, przygotowujemy ich do pracy w systemie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzimy kursy doszkalające, na których doradcy doskonalą metodykę pracy oraz uzupełniają wiedzę z zakresu istotnych w poradnictwie obywatelskim obszarów, np. zabezpieczenia społecznego, zadłużeń. Jesteśmy instytucją certyfikującą uprawnioną do nadawania kwalifikacji wolnorynkowej włączonej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji „Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami”.

Aktualności

W 2024 r. ZAPRASZAMY NA NOWY CYKL KURSÓW DOSZKALAJĄCYCH

Rozpoczynamy nowy cykl kursów doszkalających dla doradców obywatelskich w ramach programu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kontakt

DANE

Stronę internetową ZBPO sfinansowano ze środków:

LOGO